Om GaK / Bestyrelsen
 
 
 
UDVALG:
 
Rutebyg:
Ansvarlige: Mette, Andreas, Mikael

Instruktører/Kurser/undervisning:
Andreas
 
NYT: Projekt ny højvæg:
Flemming, Søren og Jes
 
NYT: Projekt ny udeboulder:
Thomas og Mikael
 
NYT: Kessers Sal klatring (reb)
John, Martin og Kristian

Sikkerhedsudvalg:
Bestyrelsen

NYT: Kaffe barista: 
Mikael og Maja

Te barista ???
Vakant. Vi mangler en te ansvarlig....
 
Dataansvarlige:
Bestyrelsen

Bestyrelsen

BESTYRELSEN anno 2020:
Formand, Mikael Holm Conner
Næstformand, Søren Wassard
Kasserer, Flemming Pedersen
Menigt medlem: John Hemberg, Jes Michaelsen, Thomas Garth Pedersen
Juniorrepræsentant: Silas Østergaard
 
Bestyrelsessuppleant over 18 år: Andreas Kastoft 
Juniorrepræsentant, suppleant: Robin Dehn Larsen
 
Revisor: Tanja Garth Pedersen
Revisor suppleant: John Pelck Olsen
 
Kontakt bestyrelsen: gadevangklatring@gmail.com
 
Bestyrelsesreferater rundsendes internt pr. mail.
 
Bestyrelsesmøder er åbne møder, med mindre andet er angivet.
 
 
Referat af general forsamling 14. januar 2018 - tryk her
 
Referat af general forsamling 28. februar 2019 - tryk her
 
Referat af general forsamling 22. februar 2020 - tryk her
 
Referat af general forsamling 13. juni 2021 - tryk her
 
Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen fastsætter selv mødedatoer efter behov, og annonceres typisk på vores facebook gruppe, som event.
GaK Hillerød Klatreklub - c/o Hillerødsholmskolen - Hillerødholmsalle 2-4, 3400 Hillerød | CVR: 34743762  | gadevangklatring@gmail.com